Tarvitsetko ammatillista psykologiapua?

Onko tilanteesi sellainen, että koet tarvitsevasi ammattiapua oman elämäsi tai yhteisösi vaikeaksi muodostuneisiin ongelmiin?

Tai oletko tullut tilanteeseen, jossa koet ihmisenä tai yhteisönä kehittymisen ja kasvamisen haasteet ylivoimaiseksi tai kohtuuttoman vaikeiksi?

Oli avuntarpeesi henkilökohtainen, parisuhde- tai ihmissuhdealueeseen liittyvä tai organisaation yhteistoimintaongelmista johtuva, ota yhteyttä ja selvitetään mitä ongelmalle voidaan tehdä.


Tällä hetkellä terapiapalvelut ovat saatavilla vain koti- / yrityskäynteinä tai etäpalveluna (puhelin- / internet-video -istuntoina, ks. etäterapia).Psykologipalvelut voidaan jakaa neljään tyyppiin:

Yksilöterapia   

Parisuhdeterapia

Seksuaaliterapia

Työnohjauspalvelut

Psykologi, yksilöterapia Psykologi, parisuhdeterapia Psykologi, seksuaaliterapia Psykologi, työnohjauspalvelut

Pelot, ongelmat, jännittäminen, psyko-sosiaaliset vaikeudet, masennus, stressinhallinta, traumat ja kriisit.

Parisuhteen vaikeudet, perhe-elämän ongelmat. Takaisin toimivaan parisuhteeseen.

Seksuaalielämän ongelmat ja vaikeudet. Ratkaisu seksuaalielämän ongelmiin.

Työyhteisön ja organisaation vuorovaikutus- ja yhteistyöedellytysten palauttaminen ja harmonisointi. Takaisin tiimin ja/tai työryhmän ensisijaisen päämäärän toteuttamiseen.