Tmi Spiritus on psykologipalveluita tarjoava tamperelainen yritys, jossa voit saada ammatillista psykologiapua erilaisiin inhimillisen elämän ongelmiin, kriiseihin ja vaikeuksiin sekä elämän ja ihmisenä kasvamisen haasteisiin. Oli avuntarpeesi henkilökohtainen, parisuhde- tai ihmissuhdealueeseen liittyvä tai organisaation yhteistoimintaongelmista johtuva, ota yhteyttä ja selvitetään mitä ongelmalle voidaan tehdä.

Tmi Spirituksen psykologipalvelut voidaan jakaa neljään kategoriaan:

Yksilöterapia   

Parisuhdeterapia

Seksuaaliterapia

Työnohjauspalvelut

Psykologi, yksilöterapia Psykologi, parisuhdeterapia Psykologi, seksuaaliterapia Psykologi, työnohjauspalvelut

Pelot, ongelmat, jännittäminen, psyko-sosiaaliset vaikeudet, masennus, stressinhallinta, traumat ja kriisit.

Parisuhteen vaikeudet, perhe-elämän ongelmat. Takaisin toimivaan parisuhteeseen.

Seksuaalielämän ongelmat ja vaikeudet. Ratkaisu seksuaalielämän ongelmiin.

Työyhteisön ja organisaation vuorovaikutus- ja yhteistyöedellytysten palauttaminen ja harmonisointi.